The Purely Functional Software
Deployment Model
Het puur functionele softwaredeploymentmodel
(met een samenvatting in het Nederlands)
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag
van de Rector Magnificus, Prof. dr. W. H. Gispen, ingevolge het besluit van het College
voor Promoties in het openbaar te verdedigen op woensdag 18 januari 2006 des middags
te 12.45 uur
door
Eelco Dolstra
geboren op 18 augustus 1978, te Wageningen
Promotor: Prof. dr. S. Doaitse Swierstra, Universiteit Utrecht
Copromotor: Dr. Eelco Visser, Universiteit Utrecht
The work in this thesis has been carried out under the auspices of the research school IPA
(Institute for Programming research and Algorithmics). Dit proefschrift werd mogelijk
gemaakt met financiële steun van CIBIT|SERC ICT Adviseurs.
Cover illustration: Arthur Rackham (1867–1939), The Rhinegold & The Valkyrie (1910),
illustrations for Richard Wagner’s Der Ring des Nibelungen: the gods enter Walhalla as
the Rhinemaidens lament the loss of their gold.
ISBN 90-393-4130-3